Általános Felhasználási Feltételek

2013.06.21. 19:40

A jelen szerződéses rendelkezések (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a BONMEDIBON Kft. (1105 Budapest, Ihász köz 4. VI/38., Cg.: 01-09-173419, a továbbiakban: BONMEDIBON) kizárólagos tulajdonában álló és az általa működtetett www.medibon.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) általános felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. A regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Kérünk minden Felhasználót, hogy e Felhasználási Feltételeket olvassa el, és amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakkal nem ért egyet és azokat nem fogadja el, nem lesz jogosult a Weboldal használatára, és az általa kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatja. A módosított Felhasználási Feltételek azon a napon hatályosulnak, amikor a módosított Felhasználási Feltételek a Weboldalon közzétételre kerültek.

 

1. A Weboldal működése és használata

 

A Weboldal egy, a közösségi vásárlás működési elvén alapuló olyan honlap, mely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó jelentős kedvezménnyel jogosult meghatározott ideig különböző szolgáltatásokat megvásárolni, avagy meghatározott vásárlói létszám esetén jelentős kedvezménnyel jogosult meghatározott terméket/szolgáltatást igénybe venni.

A Weboldal működtetését a BONMEDIBON közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján végzi. A BONMEDIBON közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (a továbbiakban "Partner") termékeit/szolgáltatásait (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”) előzetesen meghatározott kedvezménnyel értékesíti a vevőknek (az „Ajánlat”). A BONMEDIBON ilyen ajánlatokat rendszeresen közöl a Weboldalán. Abban az esetben, ha valamely ajánlat az érvényességének ideje alatt módosításra kerül, úgy a BONMEDIBON a regisztrált Felhasználóit, valamint a hírlevélre regisztráció nélkül feliratkozott személyeket hírlevélben, míg a Szolgáltatást megvásárló Felhasználókat pedig külön e-mailben is értesíti.

A Weboldalt regisztráció nélkül is lehet használni. Az aktuális ajánlatokról hírlevél útján is lehet értesülni, ehhez a BONMEDIBON hírlevelére kell feliratkozni, amelyre a „Feliratkozom” gombra való kattintással nyílik lehetőség. A feliratkozást követően néhány percen belül a feliratkozó személy kap egy e-mailt, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. Ezt követően a BONMEDIBON újabb Ajánlatairól e-mailben értesítést kap a feliratkozó személy. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az Ajánlatokban szereplő kedvezmények igénybe vételéhez azonban regisztráció szükséges.

A regisztráció

A felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely többféle módon lehetséges:

1.      Közvetlen regisztráció: Az oldalon található „Regisztrálj” gombra kattintva a felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

2.      Regisztráció Facebook kapcsolat útján: Azok a Felhasználók, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (a továbbiakban: „Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Ebben az esetben a Belépek Facebookkal gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

3.      Regisztráció Google kapcsolat útján: Azok a Felhasználók, akik egyúttal a www.google.com weboldalon (a továbbiakban: „Google”) is regisztráltak, jogosultak a Google felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Ebben az esetben a Belépek Google-val gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Google profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Google általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

A Weboldalon történt bármilyen regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a regisztrációkor megadott e-mail címére a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön.

A weboldalon történő regisztrációjával létrehozott profiljához a Felhasználó jogosult feltölteni egy fényképet. Fényképként csak a Felhasználót ábrázoló fénykép tölthető fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

A Weboldal használata

1.      Az Ajánlat igénybevétele

Amennyiben a Felhasználó valamely Ajánlatban meghatározott Szolgáltatást meg kívánja vásárolni, úgy a "Megveszem" gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást, amelyért átutalással, bankszámlára történő befizetéssel, bankkártyával, vagy pay-pal útján fizethet.

Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó az "Átutalás/ Banki készpénzbefizetés” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a Szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az Ajánlat és a Felhasználó beazonosítását.

Mindaddig, amíg az Ajánlattal kapcsolatban előre meghatározott számú Felhasználó nem vásárolja meg az adott terméket/szolgáltatást, a már a vásárlás mellett döntő Felhasználók által megfizetett összegek zárolt számlán gyűlnek össze. Amint a Felhasználói (vevői) létszám eléri a szükséges mértéket, az Ajánlat érvényessé válik. Ekkor azon Felhasználók, akiknek az átutalása már jóváírásra került BONMEDIBON bankszámláján, azonnal elektronikus levélben megkapják azt a linket, ahonnan kinyomtathatják az előre meghatározott kedvezmény igénybevételére jogosító bónt. Az Ajánlat érvényessé válását követően pedig az újabb vásárlók az átutalt összegnek a BONMEDIBON bankszámláján való jóváírása napján kapják meg a bón kinyomtatásához szükséges linket tartalmazó e-mailt.

Amennyiben az Ajánlatban előre meghatározott időtartam alatt nem jelentkezik a szükséges számú Felhasználó, úgy az Ajánlat érvényességi idejét követő 3 munkanapon belül a BONMEDIBON visszautalja a zárolt számláról az érvénytelen ajánlat miatt érkezett összegeket a befizetők részére.

2.      A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

A Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Ebből következően az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik valamennyi a Weboldal Felhasználó által történő szabálytalan és/vagy jogellenes használata során a BONMEDIBONNAK okozott kárért.

A Felhasználó a BONMEDIBON előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, míg a politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat BONMEDIBON felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben a BONMEDIBON tudomására jut bármilyen, a Felhasználó által történő szabálytalan és/vagy jogellenes felhasználás, úgy a BONMEDIBON jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a BONMEDIBON a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat (pl Disqus), fórumokat, az ott előforduló kommenteket felügyeli és moderálja, illetve az ajánlatok szövegében felhasználhatja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén a BONMEDIBON jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden intézkedést megtenni avégett, hogy harmadik személy ne férhessen hozzá a felhasználói fiókjához.

Az ajánlatoknál szereplő fotók illusztrációk, a galériában szerepelnek az adott szolgáltatásról található igazi fotók.

2. A bón, és annak felhasználása

A vásárlást követően a Bónod érkezett tárgyú e-mail mellékletéből, vagy az oldaon a profilból kinyomtatott bón alapján tudja a Felhasználó az adott terméket/szolgáltatást igénybe venni.

·        A bón leírása

A bón az alábbiakat tartalmazza:

- a Szolgáltatás megnevezése,

- A Partner megnevezése, aki a terméket értékesíti vagy a szolgáltatást nyújtja

- a Szolgáltatás igénybe vételének (a bón beváltásának) helyszíne,

- a bón névértéke,

- a kedvezmény mértéke,

- az egyedi azonosító szám,

- a Felhasználó vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy neve,

- a bón érvényességének ideje ( bejelentkezési határidő),

- a bón felhasználásának alapvető szabályai,

- előleg fizetéses ajánlatnál: a befizetett előleg összege, és a helyszínen fizetendő összeg.

·        A bón felhasználása

A Felhasználó a bónt annak kinyomtatása után a bón érvényességi ideje alatt jogosult felhasználni az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevétele céljából. Az érvényességi idő lejártát követően a bón már csak a Partner külön engedélyével váltható be, azaz felhasználására csak a Partner által engedélyezett módon van lehetőség.

A bón felhasználása során a Felhasználó köteles a terméket értékesítő vagy szolgáltatás nyújtó Partner felé előre jelezni, hogy a bónt be kívánja váltani. Alapvetően egy ajánlatból egy ember egy bónt használhat fel, külön kiírjuk ha lehetőség van több felhasználására is.

Előleg fizetéses ajánlatnál a Felhasználó akkor jogosult a szolgáltatás igénybe vételére, vagy termék átvételére, ha a Partner részére a Kedvezményes ár, és az Előleg közötti különbséget kifizeti. Ennek a különbözetnek a rendezése már a Partner által elfogadott fizetési módokon történhet.

A termékről vagy a szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot vagy számlát a Felhasználó részére.

A bón készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a bón névértékét, úgy a Felhasználó nem jogosult a kettő közötti különbözetre.

A Felhasználó a bón igénybevétele során – amennyiben az igénybe kívánt szolgáltatás jellege megkívánja – köteles előzetesen időpontot egyeztetni a szolgáltatást nyújtó Partnerrel. Amennyiben az előre lefoglalt időpont bármely okból 24 órán belül lemondásra kerül a Felhasználó részéről a bón további felhasználhatósága megszűnik, az felhasználtnak minősül.

A bón egyebekben az érvényességi ideje alatt csak egyszer használható fel. A Partner a bón érvényességi idejének lejártát követően nem köteles a bónt elfogadni és az azon feltüntetett kedvezményes áron a terméket értékesíteni vagy szolgáltatást nyújtani.

A Felhasználó által megvásárolt, de határidőben be nem váltott bón ellenértékét a BONMEDIBON nem téríti vissza a Felhasználó részére, ezzel kapcsolatban a Felhasználó semmilyen igénnyel nem léphet fel a BONMEDIBON irányában.

A bón átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind a BONMEDIBON, mind a Partner kizárja felelősségét a Felhasználó irányába a bón harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

Abban az esetben, ha a bón a Felhasználó birtokából kikerül (pl.: e-mail fiókját feltörik,  a kinyomtatott bónt elveszíti vagy ellopják tőle, erről a BONMEDIBONT e-mailben értesítenie kell, megjelölve az Ajánlat nevét, és megadnia egyedi azonosító adatot. BONMEDIBON az értesítés kézhezvételét követően azonnal gondoskodik a Partner felé a bón visszavonásáról. Ha a Partner értesítését megelőzően az elveszett/jogosulatlanul megszerzett bónt harmadik személy még nem váltotta be, úgy a BONMEDIBON egy új egyedi sorszámú bónt bocsájt a Felhalsználó rendelkezésére.

3. A felelősségi kérdések

Figyelemmel arra, hogy a BONMEDIBON elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerek által nyújtott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználónak minőségi kifogása támad, vagy bárminemű kára keletkezik, a BONMEDIBON a Partnerrel történő egyeztetést követően törekszik rá, hogy a Felhasználó kifogását kezelje, a kárát megtérítse.

A BONMEDIBON úgynevezett Barátság-garanciát vállal a bónokra, ami azt jelenti, hogy mindenki azt kapja a pénzéért amiért fizetett, vagyis amit az adott ajánlat "Fontos tudnivalók" része tartalmaz, ellenkező esetben visszautalja a teljes befizetést.

BONEMDIBON a termékek és szolgáltatások leírását kizárólag a Partnerek által nyújtott információk alapján, a kapott adatok változtatása nélküli készíti el, ezért amennyiben a leírt és a kapott termék/szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli. Az oldalon szereplő ajánlatok árának, szövegének változtatásának jogát fenntartjuk.

BONMEDIBON nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. BONMEDIBONT nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok elvesztéséből eredő károkért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak legyenek az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Maga a Weboldal és a Weboldalon megjelenített valamennyi tartalom, leírás, ábra, kép, grafika, video, zene, megoldás a BONMEDIBON, illetve meghatározott esetben a Partner kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Weboldalon található tartalmakról nem készítenek semmilyen módon másolatot, azokat semmilyen módon nem rögzítik, nem állítják újból elő, nem terjesztik, nem továbbítják, illetve azokat nem töltik le, nem szerkesztik, és nem értékesítik tovább. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a BONMEDIBON előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.  A BONMEDIBON nevének, logójának, illetve bármely szellemi tulajdonának megsértése esetén a BONMEDIBON kezdeményezi a jogsértő személy felelősségre vonását.

4. Adatkezelés

A BONMEDIBON kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat fokozott körültekintéssel és bizalmasan kezeli. A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi keretek között csak az arra feljogosított hatóságok részére teszi hozzáférhetővé. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott személyes, de egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat a BONMEDIBON statisztikai és fejlesztési célokra gyűjtheti, az email címet remarketing célokra felhasználhatja. A vásárlói visszajelzéseket az ajánlatok szövegében automatikusan, külön beleegyezés nélkül felhasználhatja.

A BONMEDIBON a Partnerei felé kizárólag az adott bón egyedi azonosító számát továbbítja abból a célból, hogy a bónt beváltó Felhasználó a Partner számára beazonosítható legyen.   

A Felhasználó által megadott és a BONMEDIBON által nyilvántartott adatok, felhasználhatóak a Felhasználó és BONMEDIBON, vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldása érdekében. Felhasználó a személyes oldalán megadott adatokat a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben a BONMEDIBON az adatvédelmi szabályzata alapján a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolhatja a Felhasználó korábbi adatait is.

A Felhasználó elfogadja, hogy a BONMEDIBON által a medibon.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft (1093 Budapest, Közraktár u.  30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

5. Elállás

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. Rendelet alapján a Felhasználó a bón megvásárlásától számított 14 munkanapon belül jogosult elállni a szerződéstől. A Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni a BONMEDIBONT, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles az érintett Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy a Felhasználó által megjelölt azonosítószámú bón felhasználásra került-e már, és egyúttal a bón befogadását a Partnernek megtiltani. Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett bónt még nem került felhasználásra, a BONMEDIBON a bónt érvényteleníti, és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül visszautalja a Felhasználónak az érvénytelenített bón vételárát.

6. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a hatályos magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe, nem eredményezve ezzel az Általános Felhasználási Feltételek teljes érvénytelenségét.